China Factory166 Qingxi Road, Zhongshang, Guangdong, China| +86 760 870 1070| flexilight@wideloyal.com.hkWide Loyal Hong KongLevel 19, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong| +852 2342 6113|flexilight@wideloyal.com.hkCONTACT US+852 2342 6113 | level 19, two international finance centre, 8 finance street, central, hk